Начало > Теми
Теми

Теми

 • Приложение на растителната биомаса като възобновяем енергиен източник
  Растителната биомаса е един от най-ефективните възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) с голяма перспектива в областта на енергетиката както в България, така и в световен аспект. Под формата на дървесни горива, тя е основен източник на енергия за около 2 милиарда души. Тя осигурява една седма част от общия обем на горивата в света. От растителна биомаса се получава четири пъти повече енергия, отколкото осигурява ядрената енергетика.
 • Отглеждане на гората
  Дори, елементарните знания по лесовъдство, се основават на поглед върху цялостния живот на гората, чийто цикъл е значително по-дълъг от човешкия живот. Това е важно условие за правилното разбиране на лесовъдската теория и практика. То започва от: ...
 • Гората, дивечът и ловът
  Гората, дивечът и ловът
 • Горски дървесни видове със стопанско значение
  Горски дървесни видове
фондация америка за българия