За нас

Наред със здравеопазването на животните, основна дейност на ветеринарната медицина е и контрола на храните от животински произход.

Във Факултета по ветеринарна медицина при ЛТУ  с тази дейност се занимава Катедрата по Хигиена, технология и контрол на продуктите от животински произход.

Експерти:

доц. д-р милослав Жиков двм - Ръководител катедра

гл. ас. д-р Станислав Радански

фондация америка за българия