Кошница (0 бр.) 0 лв. | Вход
Начало > За нас > Мисия
Мисия

 България е богата на горски ресурси, с над 3,2 милиона хектара гори, заемащи над 30 % от територията на страната. Продуктите от горите възлизат на около два процента от брутния вътрешен продукт на България, а износът на изделия от дървен материал, включително и необработени трупи годишно е за около 100 млн. долара. България започна програма за реституция на горите през 1998 г., и този процес продължава и днес. В момента има над 1.2 млн. частни собственици на гори, които притежават над 2 милиона малки петна от гори, със среден размер (около 0,6 ха). Повечето собственици нямат други идеи за наследената гора, тъй като предпочитат да получат в кратки срокове допълнителни доходи, дори еднократно. Те се нуждаят от информация и помощ в управлението на горските ресурси.

 Според новоприетия Закон за горите държавата гарантира равни права за всички собственици. Но гората е ресурс, който трябва да се управлява в интерес на обществото, а не на отделен собственик. Тя трябва да се управлява многофункционално, с осигуряване на баланс между икономическите, социалните и екологични функции. Ето защо собствениците трябва да бъдат обучавани, подкрепяни и убедени, че има лесовъдски практики, които гарантират устойчивостта на този баланс. Съществува Бюро за консултантски услуги в областта на земеделието в България, която много помага на земеделските производители, предлагайки им  обучение и подкрепа.

Горският сектор в България се нуждае от подобна структура.

Лесотехнически унивесритет - София, в сътрудничество с Щатски университет Орегон и с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България", създаде

БЮРО ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА БИОЛОГИЧНИТЕ РЕСУРСИ (BIOREX).

 В началото дейността на BIOREX ще бъде ориентирана само към горския сектор, но по-късно може да бъде разширена към други сектори, свързани с био-ресурсите. 

Нашите основни цели са:

- Създаване на Бюро за консултантски услуги в областта на биоресурсите в България;

- Обучение на консултанти (инструктори);

- Подобряване на техническия и управленски капацитет на българското горско стопанство.

 

 

 

 

фондация америка за българия

БРОШУРИ

 

 
Приложение на растителната биомаса като възобновяем енергиен източник