Кошница (0 бр.) 0 лв. | Вход
"ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН"

Научната конференция "ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН" се провежда ежегодно през есента от 2008 година насам. Настоящата конференция е VІ-та по ред и ще се проведе от 14 до 16 ноември 2013 г. в УОГС Юндола.   Официалните езици на конференцията са български, английски и руски.   Засилването на сътрудничеството между различните държави, академичните и образователните институции и предприятията от горската промишленост и създаването на многонационални мрежи за развитие на иновациите, научно-изследователската и развойна дейност в областта на горската промишленост, ще дадат възможност не само за технологично обновяване на сектора “Горска промишленост”, но те са необходимо и достатъчно условие за повишаване на конкурентоспособността му.  Източник - http://inno.ltu.bg/

фондация америка за българия

БРОШУРИ

 

 
Приложение на растителната биомаса като възобновяем енергиен източник