Кошница (0 бр.) 0 лв. | Вход
Приета е Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 2013-2020 г.

На заседание на Министерския съвет от 27.11.2013 г. беше приета Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 2013-2020 г. Стратегическият документ отразява европейски и национални политики и стратегически документи, свързани с горите и горския сектор в България, основни принципи, анализ на състоянието на горския сектор в Република България през периода 2006 - 2011 г., визия, мисия и цели, приоритети и мерки, източници на финансиране за постигане целите на Стратегията и мониторинг за нейното изпълнение.

Пълният текст на стратегията може да бъде намерен в раздел „Документи”,  „Проекти / Програми / Стратегии”. 

http://www.nug.bg/docs/lang/1/cat/5/index

фондация америка за българия

БРОШУРИ

 

 
Приложение на растителната биомаса като възобновяем енергиен източник