Кошница (0 бр.) 0 лв. | Вход
Регламентът на ЕС за дървения материал

На 3 март 2013 г. Регламентът на ЕС за дървения материал (EUTR) влиза в сила, за да се спре движението в Европейския съюз на незаконно добит дървен материал.

Съгласно EUTR пускането на пазара в ЕС на незаконно добит дървен материал и на изделия от незаконно добит дървен материал, се забранява. Регламентът се прилага за дървен материал и изделия от дървен материал, които се пускат на пазара в ЕС за първи път.

Източник: http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/index_bg.htm

фондация америка за българия

БРОШУРИ

 

 
Приложение на растителната биомаса като възобновяем енергиен източник