Кошница (0 бр.) 0 лв. | Вход
ПОДМЕНЯТ ВиК МРЕЖАТА В ДИМИТРОВГРАД С 13 МЛН. ЛЕВА ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г.“

Първа копка на дейностите по проект „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на град Димитровград - десен бряг” бе направена в гр. Димитровград от кмета на общината Иво Димов, директорът на РИОСВ - Хасково инж. Димитър Илиев и представителят на консорциума - изпълнител на ремонтните дейности инж. Георги Станилов. Проектът е на стойност 13,2 млн. лева и се финансира от  Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот в Димитровград, чрез реконструкция на главните канализационни колектори за отвеждане на отпадъчните води  на град Димитровград - десен бряг. Това ще доведе до подобряване екологичното състояние на града, разрешаване на проблема с отпадъчните води и достигане на европейски стандарти в качеството при отвеждането и пречистването им, елиминиране замърсяването на водите на р. Марица и предпазване на подземните води от замърсяване. Около 38 000 жители на Димитровград ще се ползват от новата канализация и ще бъдат подменени 4,2 км. канализационна мрежа. В разработката са предвидени и средства за асфалтиране на разкопаните пътни участъци. Проектът трябва да приключи 31 декември 2014 година.

Източник: http://ope.moew.government.bg/bg/news/newsdetail/from/current/id/575

фондация америка за българия

БРОШУРИ

 

 
Приложение на растителната биомаса като възобновяем енергиен източник