Кошница (0 бр.) 0 лв. | Вход
Студенти и преподаватели от ЛТУ залесяваха по случай Седмица на гората

Студенти и преподаватели от ЛТУ залесяваха по случай Седмица на гората

Една хубава традиция бе продължена и при тазгодишните празници по случай Седмица на гората. На 04.04.2013 г. студенти и преподаватели участваха в залесяване, организирано от Студентския съвет, СКОПС и ФГС при ЛТУ и с партньорството на ТП „ДГС София”.
В залесяването участваха 46 студенти от специалностите „Горско стопанство”, „Екология и опазване на околната среда”, „Стопанско управление” и „Алтернативен туризъм”. Гаранция за успеха на създадената нова гора е старанието на студентите и участието на компетентните преподаватели: доц. Милко Милев – Декан на ФГС и доц. Красимира Петкова – Зам.-декан на ФГС, които са преподаватели по Горски култури, както и доц. Константин Маринов и ас. Тихомир Крумов – от катедра „ТМГС”.
Обектът и фиданките бяха осигурени със съдействието Директора инж. Пламен Мишев и неговите колеги от ТП ДГС София. Върху голината над с. Златуша се започна с направа на ръчни тераси. В унисон със съвременните виждания бе създадена смесена култура от черен бор и горун. Студентите прецизно подбираха местата с по-дълбока почва за настаняване на дъбовите фиданки. По-голямата част на терена бе с плитка и каменлива почва, което обосновано определи доминирането на черния бор. Умората остана незабележима зад удовлетворението от свършеното и увереността, че на това място ще израсне една устойчива млада гора.

Източник: http://ltu.bg/a/nav/university/university/139/faculty/11/item/34

фондация америка за българия

БРОШУРИ

 

 
Приложение на растителната биомаса като възобновяем енергиен източник