Кошница (0 бр.) 0 лв. | Вход
Възстановяват редки дървета в 10 природни парка

възстановяват редки дърветаЗапочва възстановяването на редки и застрашени дървесни видове на територията на 10 природни парка, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите. 

Дейностите са по проект "Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 "Натура 2000" места в българските гори", който се изпълнява по европейската програма LIFE +. 

Той трябва да приключи през юни 2014 г. Общата му стойност 1 236 834 евро. 

Ще бъдат възстановени горски и крайречни местообитания. 

Предвидено е залесяване с фиданки и резници от ясен, дъб, бук, клек, тис и черна елша. 

Голяма част от фиданките са произведени и предстои тяхното залесяване на определените места по проекта. 

Ще се създаде и маточник за местни тополови видове. Създаден е маточник от черна топола и бяла върба в Тополово стопанство - Пазарджик. 

Ще се възстановят и 13 характерни растителни вида, като бяла и жълта водна лилия, рилска иглика и ревен. Програмите за връщането им в четири обекта са съгласувани с екоминистерството. 

Предвидените територии вече са набелязани и е изготвена карта за всяка зона.

Започнало е и отглеждането на млади гори в Странджа по т.нар. Заарландски метод. 

Първата група редки растения са засадени в две зони - Персина и Витоша. 

Изградени са и мостове, дървени скари, туристически места за почивка и информационни и насочващи табла. 

Поради сушата през летните месеци на 2011 г. сериозно е засегнато възстановяването на растенията в блатата по река Дунав. 

За разрешаването на този проблем са предвидени мерки, включващи събирането на репродуктивен материал и използване на различни подходи за засаждане.

фондация америка за българия

БРОШУРИ

 

 
Приложение на растителната биомаса като възобновяем енергиен източник