БИОРЕС
Кошница (0 бр.) 0 лв. | Вход
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ОБЯВА
за избор на организации, които ще предоставят консултантски услуги по мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР)

 

Министерство на земеделието и храните обявява процедура за набиране на заявления за избор на институции и организации, които могат да осигуряват консултантски услуги по реда на Наредба №10 от 27.09.2011 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. публ. ДВ бр.79  от 11 октомври 2011 г. Процедурата се провежда по реда на Глава четвърта  от наредбата.
Повече >>>

фондация америка за българия