БИОРЕС
Кошница (0 бр.) 0 лв. | Вход
Начало > За нас
За нас

Лесотехническият университет (ЛТУ) е държавна академична институция и изследователски център, основан през 1925 г. Основните дейности на ЛТУ са обучение и научни изследвания. Те включват обучение на бакалаври, магистри и доктори както и  изследвания и трансфер на знания в четирите основни научни области: аграрни, природни, технически и социални. Обучението на студентите е организирано в 6 факултета: Горско стопанство, Горска промишленост, Екология и ландшафтна архитектура, Стопанско управление, Ветеринарна медицина и Агрономически факултет.

ЛТУ е "Зеленият български университет ". Мисията на ЛТУ е да разпространява знания в широк кръг от теми в областта на горското стопанство, дървообработването и мебелната промишленост, инженерния дизайн, екологията и опазването на околната среда, ландшафтната архитектура, селското стопанство и ветеринарната медицина, както и управлението на дейностите в тези области. И образованието, и научните изследвания в ЛТУ имат интердисциплинарен характер извън рамките на традиционните инженерни проучвания, обхващащи почти всички аспекти на био-икономиката.

фондация америка за българия

БРОШУРИ

 

 
Приложение на растителната биомаса като възобновяем енергиен източник